ABOUT US

        เว็บไซต์ viewpano360 เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นมาโดย "บริษัท เดอะ วิสต้า จำกัด" โดยเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ pano360 ซึ้งตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกรูปแบบที่ต้องการนำเสนอสถานที่ หรือธุรกิจของท่านให้แก่ผู้เข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ เสมือนผู้เข้าชมได้ไปเยี่ยมชมสถานที่จริงด้วยภาพ 360 คม ชัด ทุกมุมมอง จึงเป็นสาเหตุและที่มาในการเปิดบริการรับจัดทำ pano360 ซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในขณะนี้